Takavvattning Stockholm

Takavvattning är en viktig säkerhetsåtgärd för alla tak och fastigheter. Precis som att snö i för stora mängder kan innebära problem och säkerhetsrisker är stora vattenmängder också en riskfaktor för våra bostäder och företagslokaler. Om vattnet samlas för fort eller i för stor mängd riskerar taket att brista, och allvarliga fuktskador kan uppstå. Det finns olika lösningar för takavvattning, inklusive rännor, stuprör, takavvattningssystem och annat dräneringsutrustning – oavsett vad du behöver så fixar vi det åt dig, så att du kan känna dig trygg.