Nedan ser ni ett urval arbeten som våra takläggare i Stockholm har utfört.